Lidé mezi světy, o. s.

Kdo jsme

Sdružení Lidé mezi světy, o. s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružují lidé, jimž není lhostejné směřování mladých lidí v české společnosti a chtějí napomáhat všestrannému rozvoji dětí a mládeže, především v České republice.

Co děláme

Kontakt

Email: lide@mezisvety.net